Misión, Función e Corpo Técnico

A misión da Axencia de Colocación

É atender as necesidades laborais da sociedade como das empresas, axudando a insertar no mercado laboral as persoas e, aportando os candidatos idóneos para as empresas.

Funciones

  • Orientación Laboral: Divídese en distintas tarefas como: Titoría individualizada, Itinerarios persoalizados de inserción, información de ferramentas para a busca de emprego, Talleres de entrevista e Información de Ofertas de emprego. Consiste en informa ós demandantes de emprego sobre o seu potencial laboral, ofrecéndolle un abánico de ferramentas para mellora da súa empregabilidade e facilitar a súa inserción no mundo laboral.
  • Intermediación laboral, axudar as empresas na busca de candidatos para as súas ofertas de traballo, xestionando polo tanto a captación das ofertas, recrutamento e captación de candidatos e a selección do persoal.
  • Realizar prospeccións no mercado de traballo, detectando as necesidades de persoal e formación existentes, faciliten o achegamento entre a oferta e a demanda de emprego.

Corpo Técnicos

  • Orientador Laboral
  • Avogados
  • Psicólogos
  • Traballadores Sociais
  • Médico de Familia