Formación

 Formación para Desempregados

As persoas desempregadas que desexen mellorar a súa formación ou o teu perfil ocupacional poden facelo a través dos  cursos de formación ocupacional, realizados pola Consellería de Traballo da Xunta de Galicia en colaboración co Fondo Social Europeo.


Servicio Galego de Emprego
Xunta Consellería de Traballo

Para acceder á dita formación é necesario:

  • Estar inscrito/a na oficina de emprego correspondente.
  • Facer constar na demanda de emprego a dispoñibilidade para realizar cursos de formación.
  • Superar un proceso de selección específico para cada curso.
Red de Centros

 


 Formación para Ocupados

A formación continua está dirixida aos traballadores/as en activo que desexan reciclarse, actualizarse ou mellorar as competencias e cualificacións como as actualizacións e especializacións profesionais das persoas traballadoras ocupadas, calquera que sexa o sector ou actividade onde preste os seus servizos.

Cursos para Traballadores Ocupados

 


Outros Organismos Formativos

Sindicatos


Confederación Intersindical Galega (CIG) cig-logo
Comisións Obreiras ccoo-logo
Unión Xeral de Traballadores UGT logo

 

Confederación de empresarios de Galicia


Confederación de Empresarios de Galicia ceg-logo
Confederación de Empresarios da Coruña – Telf.: 981 136 901 cec-logo
Confederación de Empresarios de Lugo – Telf.: 982 284 015 cel-empresarios-logo
Confederación de Empresarios de Ourense – Telf.: 988 391 110 ceo-logo
Confederación de Empresarios de Pontevedra – Telf.: 986 446 300 cep-logo

 

Universidades


Universidad de Vigo u-vigo-logo
Universidad de Santiago de Compostela usc-logo
Universidad de A Coruña udc-logo

 

Cámara de Comercio


Cámara de Comercio camaras-logo

 

Formación na nosa comunidade autónoma


CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA xunta-cultura-logo
FUNDACIÓN GALEGA DE FORMACIÓN PARA O TRABALLO fundacion-gal-logo
FUNDACIÓN EMPRESA – UNIVERSIDADE feuga-logo
INSTITUTO GALEGO DAS CUALIFICACIÓNS cualificacion-logo
INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL issga-logo

 

Formación en España / A nivel nacional


CEOE- Formación ceoe-logo
INCUAL – Instituto Nacional de las Cualificaciones
FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO tripartita-logo

 

Formación en Europa


FUNDACIÓN GALICIA EUROPA galicia-eu
LA UNIÓN EUROPEA EN ESPAÑA comision-eu-logo
CEDEFOP – European Centre for the Development of Vocational Training cedefop-logo
BECAS HIGHSCHOOL – FUNDACIÓN BARRIÉ E FUNDACIÓN  AMANCIO ORTEGA