26 Feb 2018

PROFESIONAL E-COMMERCE CON DISCAPACIDADE

Emprego GaliciaFene, Galicia, España

Descripción de la Oferta:

Requisitos mínimos: 

Estudos técnicos ( Administración de Empresas, Xestión Comercial, Márketing , Informática ou similar ) .

Experiencia previa de polo menos 1 ano en posto similar .  Experiencia en márketing dixital, posicionamento SÉ, SEM e creador de contidos web .

Autonomía, iniciativa e creatividade.

Habilidades de comunicación e relación.

Precísase de unha actitude comercial e de orientación ao cliente, e afeito ao traballo por obxectivos, xa que unha parte do soldo virá ofrecida pola consecución dos obxectivos comerciais.

 

Funcións:
 Xestión das canles de vendas. Xestión e mantemento da páxina web. Xestión da tenda.
Coñecemento dos posicionamentos en buscadores: Definición de procesos SÉ e SEM. Xestión de campañas márketing, catalogación de produtos, seguimento de pedidos.
Google Analytics, creación, desenvolvemento, seguimento e obtención de resultados a través de campañas de e – márketing ( Adwords e sim ilares).
Conocimientos como Community Manager (redes sociais).
Planificación, organización, dirección e control de execución de a actividade comercial.
Deseño, implementación e seguimento de a estratexia de produto e/ou servizo. Coñecementos en deseño gráfico.
Atención ao clientes e captación de clientes potenciais e fidelización dos existentes.
Negociaciones con outras entidades, provedores, etc.
Uso de xestores de contidos. Axuste adecuado dos contidos.
Protocolos de seguridade.
Benchmarking.
Responsabilizarse do uso dos materiais. Cumprir as normas de asistencia e puntualidade e notificar con tres días de antelación todas aquelas ausencias que sexan xustificadas.
Condicións laborais:
Salario: Segundo convenio dos Centros Especiais de Emprego . 18 .000 € – 15.000 € brutos ano + Incentivos por consecución de obxectivos .
Contrato temporal de 6 a 12 meses. Posibilidade de incorporación a o persoal de maneira indefinida.
Xornada continuada de luns a venres. Horario: 09.00 h. – 16.00 h.

Cómo solicitar

Interesados/as enviar curriculum a orientacion@fundacionamigosdegalicia.org

La Oferta expira en: Falta final.

150 visitas totales, 1 hoy

Postular a esta Oferta