18 Sep 2018

ESTACIÓN DE MANZANEDA: VARIOS POSTOS

Emprego GaliciaManzaneda, Galicia, España

Descripción de la Oferta:

A Estación de Montaña Manzaneda, precisa incorporar para a tempada de inverno :

CONDUCTOR/A DE REMONTES

Funcións:

 • Posta en funcionamento, xestión e peche de remonte, así como arranque e freo do mesmo.
 • Acondicionamento e mantemento dos accesos para remonte.
 • Orientación na utilización do remonte a usuarios.
 • Control de acceso ao remonte.
 • Supervisión do correcto funcionamento e uso do remonte.
 • Coordinación e comunicación continua co resto do equipo vía walkie- talkie. • Aviso sobre incidencias, tanto en pista como en remonte.

 Requisitos:

 • Orientación ao cliente, mostrándose agradable e servicial.
 • Ser paciente, amable e acougado cos usuarios.
 • Ser capaz de traballar con rapidez e precisión, baixo presión.

A valorar:

 • Práctica de esquí e/ou snowboard.
 • Coñecemento/ desenvoltura en idiomas: galego, portugués, inglés.
 • Coñecementos de mecánica e/ou electricidade básicos.

Ofrécese:

 • Contrato temporal (durante a campaña de inverno) a xornada completa.
 • Retribución económica acorde ao posto S. C.
 • Aloxamento a convir.

DEPENDENTE/A DE ALUGUER DE MATERIAL DE ESQUÍ

Funcións:

 • Atención e asesoramento a clientes.
 • Mantemento do material de esquí e snowboard.
 • Limpeza e organización do local.
 • Organización do material para grupos.

 Requisitos:

 • Coñecementos de esquí e/ou snowboard.
 • Orientación ao cliente, mostrándose agradable e
 • Ser paciente, amable e acougado cos clientes.
 • Ser capaz de traballar con rapidez e precisión, baixo presión.
 • A valorar:
 • Práctica de esquí e/ou snowboard.
 • Coñecemento/ desenvoltura en idiomas: galego, portugués, inglés.

Ofrécese:

 • Contrato temporal (durante a campaña de inverno) a xornada completa.
 • Retribución económica acorde ao posto C.
 • Aloxamento a convir.

XEFE/A DE COCIÑA

Funcións:

 • Organización xeral da cociña, supervisando as actividades durante as horas de servizo. Ademais, é responsable de administrar o perfecto funcionamento do servizo no restaurante.
 • Organizar, dirixir e coordinar o traballo do persoal ao seu cargo.
 • Control dos pedidos e do stock, xestionando o seu adecuado almacenamento e conservación.
 • Coidado da cociña, velando polo mantemento e bo uso das instalacións, así como da súa maquinaria.
 • Colaborar na instrución do persoal ao seu cargo.

Requisitos:

 • Experiencia demostrable nunha posición similar.

 A valorar:

 • Formación como Técnico de cociña ou similar.
 • Capacidade de atención e organización.
 • Dotes de liderado.
 • Habilidades comunicativas.
 • Responsabilidade e capacidade de traballo baixo presión.

Ofrécese:

 • Contrato indefinido a xornada completa.
 • Retribución económica segundo convenio.
 • Aloxamento a convir.

PISTEIRO/A

Funcións:

 • Prevención de accidentes en dominios esquiables.
 • Prestación de primeiros auxilios.
 • Limpeza e sinalización de pistas de esquí, obstáculos e elementos perigosos.
 • Rescate de accidentados en espazos esquiables e en transportes mecánicos por cable.
 • Coordinación e comunicación continua co resto do equipo de estación vía walkie- talkie.
 • Condución de moto de neve.

Requisitos imprescindibles: 

 • Coñecementos de esquí.
 • Coñecementos sobre atención sanitaria, medicina de urxencia, rescate en montaña, etc.

A valorar: 

 • Atracción pola idea de traballar no sector de mantemento.
 • Capacidade de traballo en equipo.
 • Coñecementos de mecánica e/ou electricidade básicos.
 • Formación sanitaria.

Ofrécese:

 • Contrato temporal (durante a campaña de inverno) a xornada completa.
 • Retribución económica acorde ao posto C.
 • Aloxamento a convir.

 REMONTEIRO/A ELECTRICISTA

Funcións: 

 • Supervisar e/ou manter instalacións e equipos, realizando as operacións de comprobación, localización de avarías, axuste e substitución dos seus elementos, restituíndo o seu funcionamento.
 • Posta en funcionamento, xestión e peche de remonte, así como arranque e freo do mesmo.
 • Acondicionamento e mantemento dos accesos para remonte.
 • Orientación na utilización do remonte a usuarios.
 • Control de acceso ao remonte.
 • Supervisión do correcto funcionamento e uso do remonte.
 • Coordinación e comunicación continua co resto do equipo vía walkie- talkie.
 • Aviso sobre incidencias tanto en pista como en remonte.

 Requisitos:

 • Técnico Superior en Automatización e Robótica Industrial ou similar.
 • Orientación ao cliente, mostrándose agradable e servicial.
 • Ser paciente, amable e acougado cos usuarios.
 • Ser capaz de traballar con rapidez e precisión, baixo presión.

A valorar:

 • Práctica de esquí e/ou snowboard.
 • Coñecemento/ desenvoltura en idiomas: galego, portugués, inglés.

Ofrécese:

 • Contrato temporal (durante a campaña de inverno) a xornada completa.
 • Retribución económica acorde ao posto S. C.
 • Aloxamento a convir.

Cómo solicitar

As persoas interesadas deberán enviar o seu cv ao enderezo: orientacion@fundacionamigosdegalicia.org , indicando no asunto o posto aó que se queren presentar (moi importante).

La Oferta expira en: Falta final.

3898 visitas totales, 1 hoy

Postular a esta Oferta