Novas

BOP de Lugo 08/09/2015.- Concello de Samos

ANUNCIO DE BOLSA DE EMPREGO DE ARQUITECTO

Publicado por | 7 septiembre, 2015 | Novas

BOP de A Coruña 04/09/2015.- Entidades Locias. Concello de Vimianzo

BOP de A Coruña 01/09/2015.- Administración Local. Concello de Fene. Bases de selección para a creación dunha lista de aspirantes para futuras coberturas como funcionario/a interino/a das prazas de conserxe grupo: agrupacións profesionais; escala: administración especial; subescala: servizos especiais, mediante o sistema de oposición libre

BOP de Ourense 05/09/2015.- Entidades Locais. Concello de Baltar

BOP de Ourense 20/08/2015. Entidades Locais. Concello da Teixeira.

BOP de Lugo 19/08/2015.- Concello de Mondoñedo.

BOP de Pontevedra 18/08/2015.- Concello de Pontevedra Bases xerais e específicas que regulan a convocatoria de procesos selectivos para cubrir prazas vacantes no servizo de extinción de incendios do concello, incluídas na oferta de emprego público de 2010

BOP de Ourense 12/08/2015. Entidades Locais. Concello de Carballiño Convocatoria para a contratación como persoal laboral temporal de 1 técnico/a de orientación laboral para a prestación do servizo de información, orientación e prospección de emprego.