Novas

BOP de Ourense 15/05/2015.- Entidades Locais, Concello de Entrimo. CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DUN CHOFER DE MÁQUINA ROZADORA, NA MODALIDADE DE CONTRATO LABORAL TEMPORAL A XORNADA COMPLETA CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL, A XORNADA COMPLETA, DE SEIS PEÓNS

BOP de Ourense 14/05/2015.- Entidades Locais. Concello de Muiños

BOP de A Coruña 14/05/2015.- Administración Local. Concello de Arteixo Convocatoria unitaria e bases especificas reguladoras do proceso de selección, para cobertura en propiedade do posto de persoal laboral fixo de técnico/a medio de educación, polo procedemento de concurso-oposición correspondente á oep do 2012 e anteriores do concello de Arteixo

BOP de A Coruña 14/05/2015. Administración Local. Concello de Arteixo Convocatoria unitaria e bases especificas reguladoras do proceso de selección, para cobertura en propiedade do posto de persoal laboral fixo de educador/a familiar, polo procedemento de concurso-oposición correspondente á oep do 2012 e anteriores do concello de Arteixo

BOP de Ourense 13/05/2015.- Entidades Locais. Concello de Trasmiras.

BOP de Ourense 13/05/2015.- Entidades Locais. Concello de Sarreaus.

BOP de Ourense 13/05/2015.- Entidades Locais. Concello de Paderne de Allaríz Bases para a contratación laboral temporal dun chofer de tractor-rozadora

BOP de Ourense 12/05/2015.- Entidades Locais. Concello de Castro Candelas Cpnvocatoria para a contratación de persoal laboral temporal dun condutor de máquina rozadora