Novas

Técnico medio

Publicado por | 17 febrero, 2015 | Novas

BOP de Pontevedra  26/01/2015.- Deputación de Pontevedra Unha praza de Técnico Medio en Administración Especial,encuadrada na escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Medio e integrada no subgrupo A2, por turno libre. O prazo finaliza o 9 de marzo de 2015.

BOP de Ourense 13/02/2015 .-  Administración Local. Concello de Amoeiro. Convocatoria para a contratación laboral temporal para obra ou servizo determinado de 1 praza de condutor de tractor – rozadora para a Campaña de Prevención de Incendios Forestais 2015

BOP de Ourense 13/02/2015.- Administración Local. Concello de Amoeiro.

BOP de A Coruña 13/02/2015 .- Administración Local. Concello de Arteixo.

BOP de A Coruña 13/02/2015.- Administración Local . Concello de Arteixo

BOP de Ourense 12/02/2015.- Deputación de Ourense axudante de taller (Área de Infraestruturas e Servizos-Taller de Maquinaria) e outros. vixilante de liñas (Área de Infraestruturas e Servizos-Servizo de Vías e Obras-Sección de Conservación e Explotación) e outros

BOP de Ourense 12/02/2015  -.

4 prazas de auxiliar de axuda no fogar

Publicado por | 12 febrero, 2015 | Novas

BOP de Ourense 12/02/2015 . Entidades Locais – CONCELLO DE VILAR DE SANTOS