Novas

BOP de Ourense 27/06/2015 .- Entidades Locais. Concello de San Amaro. Convocatoria de selección de persoal laboral temporal para brigada de prevención e extinción de incendios 2015

BOP de Lugo 27/06/2015.- Concello de Monterroso Convocatoria selección persoal laboral temporal para a brigada de prevención e defensa contra incendios forestais. Convocatoria selección persoal laboral temporal para condución temporal vehículo motobomba

BOP de Ourense 26/06/2015.- Entidades Locais. Concello de Allariz Convocatoria para a contratación laboral temporal de 7 postos de peóns forestais. Convocatoria para a contratación laboral temporal de 2 postos de técnicos ambientais

BOP de A Coruña 26/06/2015.- Administración Local. Concello de Pontedeume Bases da convocatoria, concurso-oposición, para a contratación de tres traballadores, persoal laboral temporal, para a realización de traballos de salvamento e socorrismo nas praias

BOP de Ourense 24/06/2015.- Entidades Locais. Mancomunidade de Municipios Terra de Celanova Convocatoria para a contratacion laboral temporal, a xornada completa, de traballadores para as brigadas de prevención e defensa contra incendios forestais.

BOP de Ourense 24/06/2015.- Entidades Locais. Concello de Sandiás. Convocatoria para a contratación laboral temporal dun xefe de brigada e catro peóns de brigada para a defensa contra incendios forestais.

BOP de Ourense 24/06/2015.- Entidades Locais. Concello de Beariz Convocatoria para a contratación de personal laboral temporal dun xefe de brigada, un peón conductor e 3 peóns para a prevención e defensa contra incendios forestais

BOP de Ourense 24/06/2015.- Entidades Locais. Concello de Baltar Convocatoria para la contratación laboral temporal dun xefe de brigada, un peón conductor e tres peóns forestais para a formación dunha brigada de prevención e defensa de incendios forestais