Novas

DOG 07/03/2016.- III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE FACENDA. DECRETO 19/2016, do 25 de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario e laboral da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016.

DOG 07/03/2016.- III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA. DECRETO 21/2016, do 25 de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para […]

BOP de Ourense 04/03/2016.- IV Entidades Locais. Concello de San Cristovo de Cea

CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO

Publicado por | 4 marzo, 2016 | Novas

BOP de Pontevedra 04/03/2016.- Administración do Estado. Ministerio de Fomento. Puertos del Estado. AUTORIDAD PORTUARIA DE MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA

BOP de Pontevedra 04/03/2016.- Administración Local. Concello de Poio

BOP de Lugo 03/03/2016.- Concello de O Vicedo

BASES PARA A SELECCIÓN

Publicado por | 3 marzo, 2016 | Novas

BOP de Ourense 03/03/2016.- IV Entidades Locais. Concello de San Cibrao das Viñas Bases para a selección de tres peóns de xardinaría e un peón de xardinaría para o servizo de mantemento de rutas de sendeirismo, persoal laboral temporal. Bases para a selección de dous peóns de construción e un albanel oficial 2ª de construción, […]

BOP de Ourense 02/03/2016.- IV Entidades Locais. Concello de  Vilamartín de Valdeorras CONVOCATORIA PARA ELECCIÓN DE JUEZ DE PAZ SUSTITUTO CONVOCATORIA PARA ELECCIÓN DE JUEZ DE PAZ